Θέρμανση οικίας με αντλία θερμότητας

Υποστήριξη 2 ζωνών FC και ενδοδαπέδιου και παραγωγής ΖΝΧ. Τα κυκλώματα θέρμανσης υποβοηθούνται και απο την ηλιακή ενέργεια.

Κλασσικό λεβητοστάσιο λέβητα

Yποστηρίζει 3 ανεξάρτητες ζώνες θερμαντικών σωμάτων και ενδοδαπέδιου αλλά παράλληλα και την παρασκευή ΖΝΧ βοηθητικά εκτός απο τον ήλιο.

Κλιματισμός ξενοδοχειακής μονάδας

Κλιματισμός ξενοδοχειακής μονάδας με πολυδιαιρούμενο σύστημα VRF.

Θέρμανση κατοικίας με αντλία θερμότητας

Θέρμανση κατοικίας με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών split με 2 εσωτερικές σε λειτουργία cascade για την στήριξη 2 κυκλωμάτων θερμαντικών σωμάτων με παράλληλη προτεραιότητα στην παραγωγή ΖΝΧ εκτός από τον ήλιο.

Ενδοδαπέδιο σύστημα ξηρής δόμησης

Ενδοδαπέδιο σύστημα ξηρής δόμησης Vario με χαμηλό προφίλ 4εκ, ιδανικό για ανακαινίσεις. Υποστήριξη απο αντλία θερμότητας.

Ενδοδαπέδιο σύστημα Rehau

Ενδοδαπέδιο σύστημα Rehau με υποστήριξη αντλίας θερμότητας με δύο κυκλώματα και υδραυλικό διαχωριστή.

Σύστημα υγρής δόμησης

Σύστημα υγρής δόμησης ενδοδαπέδιας θέρμανσης Vario.

Κλιματισμός γραφείων

Σύστημα VRF για κλιματισμό γραφείων.

Σύστημα VRF

Σύστημα VRF με ανάκτηση θερμότητας για την παρασκευή των αναγκών ΖΝΧ.

Δίκτυο αερισμού-εξαερισμού

Εργασίες δικτύων αερισμού-εξαερισμού με μεταλικούς αεραγωγούς.

Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού εφεδρικής λειτουργίας

Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικής λειτουργίας με αυτόματο πίνακα μεταγωγής.

Ενδοδαπέδιο σύστημα Interplast

Ενδοδαπέδιο σύστημα Interplast ξηρής δόμησης με σωλήνα Φ10mm σε προφίλ ινοσανίδας.

Έργα αρχείου

Χαρακτηριστικά παλιά έργα από το έντυπο φωτογραφικό αρχείο.