Από το νέο έτος θα αναγράφεται η ενεργειακή κλάση σε όλες τις αγγελίες των ακινήτων. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ενημερώνοντας παράλληλα για τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα ισχύουν τα εξής:

  1. Από την 1η Ιανουαρίου κάθε κτίριο που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις.
  2. Ολα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ. Εξαιρούνται: α) κτίρια προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας.
   β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας γ) βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια με
   σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αποθήκες – Logistics, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – μοτοσικλετών, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωμένα πλυντήρια ρούχων και αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης.
   δ) προσωρινής χρήσης κτίρια, αγροτικών χρήσεων -πλην κατοικιών- και αγροτικά κτίρια -πλην κατοικιών- εργοταξιακοί οικίσκοι, κατασκευές για περιοδικές – εποχικές εκθέσεις, ε) μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ., για τα οποία ισχύουν μόνον οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους, στ) περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα».
  3. Ολα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.4. Στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους (60%) των αναγκών σε ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) από ηλιοθερμικά συστήματα.5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.

6.Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ υπάρχει: α) μετά την κατασκευή νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης γ) κατά την πώληση μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250 τ.μ. τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

7. Κατά την πώληση ή την κάθε είδους μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται το ΠΕΑ ή αντίγραφό του, προ της σύνταξης του μισθωτηρίου ή πωλητηρίου συμβολαίου και παραδίδεται το αντίγραφό του κατά την πώληση ή μίσθωση.

Η ύπαρξη του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώριση των στοιχείων του στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Η δωρεάν παραχώρηση δεν είναι μίσθωση και δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Η παραχώρηση ή ενοικίαση τμήματος κτιριακής μονάδας δεν απαιτεί την έκδοση ΠΕΑ.

Συνεπώς υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρισης των στοιχείων του στην αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ και πρόκειται για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.

Η άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:
– σε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης με τον ίδιο
μισθωτή του αυτού ακινήτου.
– όταν για οποιοδήποτε λόγο γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης.

 1. Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ, παράλειψης προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου και μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμον υπόχρεου από 200 έως 10.000 ευρώ.

 

https://eleftherostypos.gr/oikonomia/684816-aggelies-akiniton-me-energeiako-pistopoiitiko-pote-einai-ypoxreotiko-gia-polisi-i-enoikiasi/