Η ιστορίατης επιχείρησης

Η εταιρεία μας ξεκίνησε από το 1985 με γραφείο στην οδό Ροδοκανάκη, έχοντας σαν αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Από το 2010 μεταφέρθηκε στο Φρούριο στην οδό Ζαχαρίου.

Στην διάρκεια όλων αυτών των χρόνων μέχρι σήμερα μελέτησε και κατασκεύασε τα μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα στο νησί με τις υψηλότερες προδιαγραφές, με γνώμονα την προσαρμογή της ιδανικής λύσης στις ανάγκες του κάθε έργου και την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η γνώση, η καινοτομία, η άριστη ποιότητα των υλικών και η αρτιότητα των εργασιών, αποτελούν το χαρακτηριστικό των έργων μας.

Αρχείο φωτογραφιών

Φωτογραφίες από το έντυπο αρχείο μας